پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان

پرسشنامه‌ی تشخیص مدیریت دانش (مقیمی و رمضان، 1390) استفاده شد. این پرسشنامه، که به وسیله‌ی بوکوتیز و ویلیامز در سال 1999 ایجاد شده است، امکان ارزیابی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در یک سازمان را فراهم می‌سازد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 11
حجم 33 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

در این پژوهش از پرسشنامه‌ی تشخیص مدیریت دانش (مقیمی و رمضان، 1390) استفاده شد. این پرسشنامه، که به وسیله‌ی بوکوتیز و ویلیامز در سال 1999 ایجاد شده است، امکان ارزیابی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در یک سازمان را فراهم می‌سازد،  پس از جرح و تعدیلی که با نظر اساتید مربوطه در ارتباط با حوزه‌ی مورد پژوهش در پرسشنامه‌ی مذبور صورت گرفت، نهایتاً 67 گویه برای بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در نظر گرفته شد.

 

 

 

 

 

این پرسشنامه در مقیاس طیف پنج درجه‌ای لیکرت، شامل: بسیار زیاد با نمره‌ی 5، زیاد با نمره‌ی 4، متوسط با نمره‌ی 3، کم با نمره‌ی 2 و بسیار کم بانمره ی 1، ارزش گذاری شده است. هم چنین این پرسشنامه دربرگیرنده‌ی هفت مرحله و فعالیت مربوط به مدیریت دانش شامل: فعالیت کسب دانش با 9 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 1 تا 9)، کاربرد دانش با 9 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 10 تا 18)، یادگیری (از فرایند دانش) با 10 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 19 تا 28)، تسهیم و مبادله دانش با 10 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 29 تا 38)، ارزیابی دانش با 10 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 39 تا 48)، ایجاد و تثبیت دانش با 11 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 49 تا 59)، و استفاده‌ی بهینه از دانش با 8 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 60 تا 67) می‌باشد. 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

خرید فایل word پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

خرید پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

خرید پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود مقاله پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

دریافت مقاله پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

خرید فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود تحقیق پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

خرید مقاله پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود مقاله پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

خرید پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

دریافت فایل word پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

دریافت فایل word پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود فایل word پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

خرید فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود تحقیق پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

خرید کارآموزی پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود مقاله پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

خرید فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

خرید فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

خرید فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دریافت فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود تحقیق پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود تحقیق پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

خرید فایل word پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دریافت فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دریافت فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از word

دریافت تحقیق پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود مقاله پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

خرید تحقیق پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود پروژه پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود فایل word پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

دریافت مقاله پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

خرید کارآموزی پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

دریافت فایل word پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free

خرید تحقیق پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان از free


مطالب تصادفی