پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word

پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word

دانلود پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word با نمره گذاری، روایی و پایایی و بررسی مولفه ها و ابعاد آن

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 12 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه افسردگی بک (BDI-I):

این پرسشنامه که جهت سنجش شدت افسردگی طراحی شده است، دارای 13 ماده است. با این پرسشنامه می توان علائم جسمانی، رفتاری و شناختی افسردگی را مورد سنجش قرار داد. 

 

 

 

نمره گذاری پرسشنامه افسردگی بک

در این پرسشنامه هر ماده دارای 4 گزینه است که بر مبنای صفر تا 3 نمره گذاری می شود. بدین-ترتیب دامنه ی نمرات این پرسشنامه 39-0 است. 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه افسردگی بک

ضریب پایایی این پرسشنامه در بسیاری از تحقیقات خارجی و داخلی برآورد گردیده است. بک و همکاران(2000) ثبات درونی این ابزار را 73/0 تا 92/0 با میانگین 86/0 گزارش کرده اند. در ایران نیز تحقیق رجبی و همکاران(1380)، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه را 87% و ضریب اعتبار تنصیف  برای این سنین را 83% برآورد کرده اند(24).


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

خرید فایل word پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

خرید پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

خرید پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

دانلود مقاله پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

دریافت مقاله پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

خرید فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

دانلود تحقیق پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

خرید مقاله پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از download

دانلود مقاله پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

خرید پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

دریافت فایل word پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

دریافت فایل word پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

دانلود فایل word پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

خرید فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

دانلود تحقیق پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

خرید کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از www

دانلود مقاله پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

خرید فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

خرید فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

خرید فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دریافت فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دانلود تحقیق پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دانلود تحقیق پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

خرید فایل word پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دریافت فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دریافت فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از word

دریافت تحقیق پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

دانلود مقاله پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

خرید تحقیق پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

دانلود فایل word پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

دریافت مقاله پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

خرید کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

دریافت فایل word پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free

خرید تحقیق پرسشنامه افسردگی بک برای دانش آموزان 13 سوالی word از free


مطالب تصادفی