نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری

نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری

فصل سوم پایان نامه سلامت روانی کارکنان شهرداری با عنوان نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 7608 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

توضیحات کامل

 پس از مرور ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش ، اطلاعات بدست آمده ، تکلیف پژوهش گر را تا حدود زیادی مشخص و جایگاه اهداف و پرسش های پژوهشگر را به سمت رویکرد و روش مناسب و ابزارها و تکنیک های قابل استفاده و مفید در پژوهش سوق می دهد . دراین فصل توضیح داده می شود که روش پیمایشی که در این پژوهش به کار گرفته می شود چیست و چه کاربردی دارد . همچنین جمعیت آماری و حجم نمونه توضیح داده می شود و چگونگی به دست آمدن حجم نمونه، اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش نیز مد نظر قرار می گیرد و متغیرها به صورت نظری و عملیاتی تعریف می گردند.

 

 

 

 

     موضوع پژوهش و اهداف می تواند تعیین کننده روش پژوهش و شیوه و تکنیک های جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها باشد. این تحقیق در زمره روشهای کمی با استفاده از روش پیمایش است. به اعتقاد كرلينجر “روش پيمايش يا زمينه يابي جمعيتهاي كوچك و بزرگ را با انتخاب و مطالعه نمونه هاي منتخب از آن جامعه ها،‌ براي كشف ميزان نسبي شيوع، توزيع و روابط متقابل متغيرهاي روان شناختي و جامعه شناختي مورد بررسي قرار مي دهد” (كرلينجر، 1377: 65).

 

 

 

 

همچنين مي توان از پيمايش براي هدفهاي توصيفي، تبييني و اكتشافي استفاده كرد. از تحقيق پيمايشي عمدتاً در مطالعاتي استفاده مي شود كه در آنها فرد واحد تحقيق است ، اگر چه مي توان اين روش را براي واحدهاي ديگر تحليل، از قبيل گروه ها يا كنش هاي متقابل، به كار برد، بايد از عده اي از افراد به منزله پاسخگو يا خبررسان استفاده كرد . پيمايش وسيله خوبي براي سنجش نگرشها و جهت گيريها در جمعيتهاي بزرگ است (ببي، 1381:ص530) . لذا با توجه به متغير وابسته اين تحقيق روش پيمايش براي سنجش میزان سلامت روان کارمندان جوان شاغل در شهرداری تهران برگزيده شده است. 

 

 

 

 

     چون در این پژوهش متغیرهای موجود دستکاری نمی شوند و صرفا متغیرها و روابط بین آنها برای آزمودن فرضیه ها مدنظر می باشد لذا پژوهشی است توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش. “تحقیق توصیفی – تحلیلی که گاهی به عنوان تحقیق غیر تجربی نامیده می شود با روابط بین متغیرها ، آزمون فرضیه ها ، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی ، اصول و یا نظریه هایی که دارای روایی جهانشمول است سروکار دارد”(بست، 67 : ص24). 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

     

3    فصل سوم: روش تحقیق    63
3-1    مقدمه :    63
3-2    روش پژوهش    63
3-3    جمعیت مورد مطالعه    64
4-3    روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری    66
3-5    واحد پژوهش    67
3-6    روش جمع آوری داده ها    68
3-7    ابزار پژوهش و اعتبار و روایی    68
3-7-1    پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل:    68
3-7-2    پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ:    71
8-3    روش تجزیه و تحلیل داده ها    74
3-9    تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش    74
3-9-1    جوان    74
3-9-2    حمایت اجتماعی    75
3-9-3    سلامت روان:    80
نشانه هاي جسماني(شکایات جسمانی)    81
اضطراب و بي خوابي     82
اختلال در کارکرد اجتماعی    83
افسردگی    84
3-9-4    ميزان تحصيلات    85
3-9-5    ميزان درآمد ماهيانه    85
3-9-6    جنس    86
3-9-7    وضعیت تاهل    86

 

 

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

خرید فایل word نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

دریافت فایل pdf نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

دانلود پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

خرید پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

دانلود فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

دریافت نمونه سوال نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

دانلود پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

خرید پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

دانلود مقاله نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

دریافت مقاله نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

خرید فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

دانلود تحقیق نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

خرید مقاله نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

دانلود فایل pdf نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از download

دانلود مقاله نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

خرید پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

دانلود فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

دریافت فایل word نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

خرید نمونه سوال نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

دانلود فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

دریافت فایل word نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

دانلود فایل word نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

خرید فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

دانلود تحقیق نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

دریافت فایل pdf نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

دانلود پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

خرید کارآموزی نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

دانلود فایل pdf نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

دانلود کارآموزی نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از www

دانلود مقاله نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

دریافت پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

دانلود فایل pdf نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

خرید فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

دانلود فایل pdf نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

دریافت کارآموزی نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

دانلود پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

خرید تحقیق نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

دانلود پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

دریافت تحقیق نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

خرید فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

دانلود پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

خرید فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

دانلود نمونه سوال نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

دانلود فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از pdf

دانلود کارآموزی نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دریافت فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دانلود فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

خرید نمونه سوال نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دانلود تحقیق نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دانلود تحقیق نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

خرید فایل word نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دانلود پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دریافت فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دانلود پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دانلود پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دانلود فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دریافت فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دانلود پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دانلود کارآموزی نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از word

دریافت تحقیق نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

دانلود مقاله نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

دانلود فایل pdf نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

خرید تحقیق نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

دانلود پروژه نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

دریافت کارآموزی نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

دانلود فایل word نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

دریافت مقاله نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

دانلود فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

دانلود فایل نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

دریافت فایل pdf نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

خرید کارآموزی نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

دانلود کارآموزی نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

دریافت فایل word نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free

خرید تحقیق نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری از free


مطالب تصادفی