مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 35
حجم 141 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

منبع کنترل عبارت است از باور کلی و پایدار فرد به مهارپذیری نتایج و پیامدهای زندگی (راتر، 1966). راتر این الگوی اعتقادی را به صورت پیوستاری از باور به مهارپذیر بودن نتایج و پیامدها (منبع کنترل درونی) تا باور به مهارناپذیر بودن آن‌ها (منبع کنترل بیرونی) تبیین کرده است.

 

 

 

 

مفهوم منبع کنترل به این مربوط است که شخص تا چه اندازه باور دارد که بر شرایط خود مؤثر بوده و کنترل دارد. منبع کنترل اولین بار در نظریه یادگیری راتر در سال 1965 مطرح شد. راتر مفهوم منبع کنترل را برای انکار نمودن تفاوت‌های شخصیت در عقاید ما نسبت به منبع تقویمان معرفی نمود. پژوهش راتر نشان داده است که برخی از مردم معتقدند تقویت وابسته به رفتار خود آن‌هاست. دیگران فکر می‌کنند که تقویت توسط نیروهای بیرونی کنترل شده است. منبع کنترل به میزان اعتقاد فرد در مورد کسب پاداش از طریق کوشش شخصی اطلاق می‌شود (راتر، 1966).

 

 

 

 

 

 

نمونه پیشینه پژوهش منبع کنترل

جوز باتیستا و همکاران (2008)، در تحقیقی رابطه بین سلامت ذهنی (SWB) و ابعاد مختلف منبع کنترل درونی، بیرونی و وابسته را در دانشجویان برزیلی بررسی کردند. نتایج نشان داد که منبع کنترل می‌تواند سلامت ذهنی دانشجویان را پیش‌بینی کند، با این حال این همبستگی ضعیف بود. به عبارت دیگر، صاحبان منبع کنترل درونی از سلامت ذهنی به نسبت بهینه‌تری برخوردار بودند (به نقل از شعبانی و همکاران، 1389).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش منبع کنترل

2-7. منبع کنترل
2-7-1. تعریف منبع کنترل
2-7-2. منبع کنترل درونی
2-7-3. منبع کنترل بیرونی
2-7-4. ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی
2-7-5. ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی
2-8. پیشینه تحقیق
2-8-1. سلامت روان و ایمان
2-8-2. ارتباط سلامت روان با شادکامی، سبک های دل بستگی و منبع کنترل    
2-8-3. ارتباط ایمان با شادکامی، سبک های دل بستگی و منبع کنترل    
2-8-4. تحقیقات ترکیبی    
2-8-5. فرضیه های پژوهش    

 

منابع

 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل از free


مطالب تصادفی