سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن 

سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن 

هدف از این پایان نامه بررسی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 55
حجم 110 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

انواع سبك هاي دلبستگي 

1- سبك دلبستگي ايمن 

منظور از ايمني در دلبستگي، داشتن ارتباط نزديك و پيوند عاطفي با شخص خاص است و نشان دهنده اين است كه كودك به دسترس پذيري، پاسخگو و پذيرا بودن منبع دلبستگي خود اعتماد دارد. بررسي هاي نشان داده است، كودكان ايمن داراي والديني حساس هستند كه بدون قيد و شرط به آنها آرامش مي دهند، به آنها كمك مي كنند تا به كاوشگري و جست و جو بپردازند و نسبت به خواسته هاي كودكان پاسخگو هستند (ايزابلاوبسكي ، 1991 ؛ به نقل از عطار زاده، 1384). 

 

 

 

ايمني در بزرگسالي با قابليت دسترسي به والدين بستگي ندارد، بلكه اعتمادي كه بزرگسال به مسئوليت پذيري والدين خود دارد بسيار مهم است. افراد ايمن از خود، گرمي و صميمت نشان مي دهند. همچنين به جنبه هاي مثبت و منفي خود هشياري كامل دارند و در اكتشاف گري جسور و ريسك پذيرند (سيري  و كوبك ، 1998 ؛ به نقل از عطار زاده، 1384). در اين افراد خصومت و اضطراب كمتر و انعطاف پذيري بيشتري قابل مشاهده است و در كل با دنياي اطراف و هيجانات دروني خود همساز و سازگارند و از هماهنگي بيشتري با واقعيت برخوردارند (كسيدي ، 1989 ، به نقل از فيروزي، 1380).

 

 

 

 

2- سبك دلبستگي نا ايمن – اجتنابي 
كودكان اجتناب گر حضور منبع دلبستگي را ناديده مي گيرند و با بي توجهي كه نسبت به او نشان مي دهند، سعي در كاهش تضاد با منبع دلبستگي خود دارند. بدين ترتيب كودكان اجتناب گر اهميتي براي ارتباطهاي دلبستگي قايل نيستند (كولين و همكاران، 2001 ؛ به نقل از عطار زاده، 1384) اكثر كودكان اين گروه در برابر غريبه‌ها منقلب نمي شوند، احتياط نمي كنند يا كم احتياط مي كنند. موقعي كه مادر موقعيت آنها را ترك مي كند يا به بازي ادامه مي دهند يا آرام دست از بازي مي كشند و منتظر مادر نمي‌مانند (كسيدي و ماروين، 1992 ؛ به نقل از عطار زاده، 1384)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
سازه  دلبستگی  2
2-6-1- مؤلفه هاي اصلي دلبستگي  8
2-7- مباني روان پويشي نظريه دلبستگي:  9
2-8-نظريه يادگيري  10
2-9- نظريه تحول شناختي  11
2-10- نظريه كردارشناسي  12
2-11-  نظريه دلبستگي بالبي  14
2-12-  نظريه دلبستگي  باولبي  14
2-14- سبك هاي دلبستگي از ديدگاههاي مختلف  19
2-15-  انواع سبك هاي دلبستگي  22
2-15-1- سبك دلبستگي ايمن  22
2-15-3- سبك دلبستگي نا ايمن – اجتنابي  24
2-15-3- سبك دلبستگي نا ايمن – دو سو گرا  25
2-16- مراحل شكل گيري دلبستگي در نوزادان  27
2-17 – تحول دلبستگي در نوجواني  30
2-18- تداوم دلبستگي از كودكي تا نوجواني:  30
2-19-  معيارهاي تشخيص دلبستگي:  33
2-23- پیشینه تحقیقاتی :  34
2-23-1- رابطه ی سبک های دلبستگی با تاب آوری  34
2-23-2- رابطه ی سبک های دلبستگی با شیوه های مهارت های مقابله ای  36
2-23-3-رابطه ی مهارت های مقابله ای با استرس و  تاب آوری  37
فهرست منابع و ماخذ:  43

 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

خرید فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دریافت فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

خرید پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دریافت نمونه سوال سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

خرید پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دریافت مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

خرید فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

خرید مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از download

دانلود مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

خرید پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دریافت فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

خرید نمونه سوال سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دریافت فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

خرید فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دریافت فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

خرید کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از www

دانلود مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دریافت پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

خرید فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دریافت کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

خرید تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دریافت تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

خرید فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

خرید فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود نمونه سوال سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از pdf

دانلود کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دریافت فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

خرید نمونه سوال سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

خرید فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دریافت فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دریافت فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دانلود کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از word

دریافت تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

خرید تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود پروژه سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دریافت کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دریافت مقاله سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود فایل سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دریافت فایل pdf سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

خرید کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دانلود کارآموزی سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

دریافت فایل word سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free

خرید تحقیق سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف و بررسی انواع آن  از free


مطالب تصادفی