دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی

دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی

دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی همراه با روش نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 5
حجم 38 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

معرفی پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی

ابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه خودآگاهي مي باشد . اين پرسشنامه جهت ميزان سنجش ميزان خودآگاهي  افراد توسط كوپر  ( 1997 ، ترجمه و تأليف عزيزي ، 1377 ) تهيه گرديده است كه مشتمل بر 25 سوال و از نوع چندگزينه اي مي باشد كه سطوح مختلف خودآگاهي را در بر مي گيرد . روایی سوالات توسط استاد راهنما و استاد مشاور و چند تن از اساتید دیگر تأیید گردید .

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی

پایایی پرسشنامه ي خودآگاهی با استفاده از روش  بازآزمایی بر روی 52 نفر از      دانش آموزان شهرستان تویسرکان محاسبه گردید ، بعداز اجرای مرحله ی اول ، مرحله دوم دو هفته بعد مجدداً با همان سوالات خودآگاهی روی دانش آموزان موردنظر اجرا گردید و ضریب پایایی پرسشنامه در اين پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون 74%  و با روش آلفاي كرانباخ  84%  برآورد شد . 

 

 

 

 

 

شيوه نمره گذاري پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی

نمره گذاري پرسشنامه بر اساس جواب سوالات در دو بخش صورت گرفته است :
 1- سوالات :  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25 
 به صورت :
  
  
1-    سوالات :  7 – 13 – 14 – 20 – 22 – 23
به صورت : 

 
سپس مجوع نمره هاي مثبت و منفي پاسخنامه افراد  شمرده شده و پس از كسر نمره منفي از   نمره ي مثبت او ، نمره نهايي او به دست مي آمد . 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

خرید فایل word دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

دریافت نمونه سوال دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

خرید فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

خرید مقاله دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

خرید پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

خرید فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از www

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

دریافت پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

خرید فایل word دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از word

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه خودآگاهی کوپر ترجمه و تالیف عزیزی از free


مطالب تصادفی